Značky a upozorňovadla

A78502

Stanoviště samostatné předvěsti

Předvěstní upozorňovadlo sestává z návěstního štítu a nosiče.

A78503

Vzdálenostní upozorňovadlo „Vlak se blíží k samostatné předvěsti”

Upozorňovadlo sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru stojatého obdélníku.

A78504

Vzdálenostní upozorňovadlo „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu”

Upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecích s nedostatečnými rozhledovými poměry.

A78505

Návěstní upozorňovadla na opačné straně

„Hlavní návěstidlo je na opačné straně”; „Samostatná předvěst je na opačné straně”; „Přejezdník je na opačné straně”

A78506

Vlak se blíží k přejezdníku

Upozorňuje na vzdálenost k nepřenosnému přejezdníku, nebo i na počet přejezdů vybavených PZZ.

A78507

Hranice pro návrat vozidel z širé trati

Přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zabezpečovací zařízení.

A78508

Návěstní upozorňovadlo „Skupinové návěstidlo”

Návěst upozorňuje na skupinové návěstidlo hlavní nebo seřaďovací.

A78510

Přepněte kanálovou skupinu

Návěstidlo s touto návěstí se dle předpisu ČD D1 nazývá „radiovník“.

A78512

Návěstidlo pro návěst 201 Očekávejte otevřený přejezd

Označovací štítky se vyrábí ve dvou provedeních, a to štítek pro jedno číslo a štítek pro dvě čísla.

A78514

Přenosný přejezdník (atrapa)

Přejezdníky se vyrábí ve čtyřech provedeních, v mnoha variantách daných jejich použitím.

A78522

Indikátorová tabulka s číslicí „5“

Tabulka na stožárovém návěstidla se umisťuje na stožár návěstidla pod světelný štít.

A78523

Indikátorová tabulka s číslicí „3“

Stanovuje, že při svícení návěsti „Rychlost 40 km/hod a …“ smí strojvedoucí jet rychlostí nejvýše 30 km/hod.

A78524

Indikátorová tabulka se šipkou

Stanovuje, pro kterou sousedící kolej nepřenosné návěstidlo platí.

A78526

Lichoběžníková tabulka

Neproměnná návěst „Hranice dopravny“ podle předpisu ČD.

A78527

Tabulka s křížem

Neproměnná návěst „Výstraha“ podle předpisu ČD.

A78531

Návěstidla Traťová rychlost a Očekávejte traťovou rychlost

Přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnací vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla –  Rychlostníku.

A78543

Návěstidla pro ETCS

Informují o zajišťení jízdy vlaků pod dohledem ETCS.

A78550

Staničník

Informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost se nachází přejezd s PZZ.

A78560

Vyčkávací návěstidlo

Označuje místo, za které je dovoleno zaměstnanci řídícímu posun zahájit pohyb vozidel.

A78566

Pískejte

Přikazuje strojvedoucímu dávat návěst „Pozor“.

A78567

Hranice izolovaného úseku

Stanovuje místo, za kterým musí vlak, zastavit všemi vozidly.