Pískejte

A78566

Návěst „Pískejte“ podle těchto technických podmínek je sestava tabulí se střídavě červenými a bílými pruhy, která podle článku 640 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy” (účinnost od 28. prosince 1997; změna 1 – účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 – účinnost od 1. 7. 2002, změna 3 – účinnost od 1. 1. 2004) přikazuje strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového oddílu) dávat návěst „Pozor“.

Návěstidla sestávají ze dvou štítů a sloupku, může být případně doplněno o označovací štítek, který uvádí kilometrickou polohu přejezdu. Každý štít se připevňuje na sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít. Označovací štítek se připevňuje na sloupek pomocí jedné objímky pro štít.