Vzdálenostní upozorňovadlo „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu”

A78504

Upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecích s nedostatečnými rozhledovými poměry.

Vzdálenostní upozorňovadlo s návěstí „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu” (dále jen upozorňovadlo) je upozorňovadlo, které podle článku 973 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. 12. 1997; změna 1 - účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 - účinnost od 1. 7. 2002) upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecích s nedostatečnými rozhledovými poměry.
Umisťování upozorňovadel se řídí čl. 44 a přílohou č. 7 uvedeného předpisu ČD.

Upozorňovadlo sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru stojatého obdélníku, je v provedení velkém a malém, připevňuje se na sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít. V některých případech je možné pro umístění upozorňovadla využít trakční stožáry. Na sloupový trakční stožár se upozorňovadlo připevňuje stahovací páskou s použitím příchytky. Upevnění upozorňovadla na příhradový trakční stožár není předmětem těchto TP, výrobce věc řeší a potřebné díly dodá na žádost odběratele podle zvlášť sjednaných specifikací