Přejezdová zabezpezpečovací zařízení

A60110 KPN1

Kmitač pozitivní návěsti

Napájení obvodu světel pozitivního signálu přejezdových zabezpečovacích zařízení.

A33200

Elektronický kmitač pro přejezdy EKP1

Zdroj kmitavého napájení pro obvody červených a bílých světel a pro zvonce výstražníků.

A33210

Elektronický kmitač pro přejezdy EKP2

Zdroj kmitavého napájení pro obvody červených a bílých světel výstražníku, světel přejezdníku, případně pro elektromechanické zvonce výstražníků.