Technologické domky

A2742x, A2752x

Technologické domky s nadstavbovou střechou

Mohou sloužit i pro jiné účely a instalaci jiných technologií, kterým budou vyhovovat (např. sklady, dílny).

A2762x, A2772x

Technologické domky s integrovanou střechou

Střecha je tvořena betonovou tvarovanou deskou z vysoce kvalitního vodostavného betonu.

Sestavy technologických objektů

Technologické domky lze na stavbě sestavovat vedle sebe do jednoho celku.

A27821

Přístřešek pro PZZ-J

Specializovaný výrobek, určený pro umístění technologické části přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-J.

A27922

Malý technologický objekt s otočným rámem

Výhodou je malá zastavěná plocha (vnější půdorys domku je 2,0 x 1,5 m).