Malý technologický objekt s otočným rámem

A27922

Technologické domky jsou určené pro umístění technologických zařízení. U Správy železnic, státní organizace jsou to například přejezdová zabezpečovací zařízení, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, elektrické rozvodny. Do domků je možné umisťovat stojanové řady, stojany se zařízením, skříně se zařízením, skříně pro baterie, apod.

Technologické domky mohou sloužit i pro jiné účely a instalaci jiných technologií, kterým budou vyhovovat (např. sklady, dílny).

Technologický domek řady A27922 se dodává s integrovanou betonovou střechou.  Střecha je tvořena betonovou tvarovanou deskou, která je vyrobena z vysoce kvalitního vodostavného betonu.

Významným benefitem technologického domku řady A27922 je malá zastavěná plocha (vnější půdorys domku je 2,0 x 1,5 m), nízká hmotnost (4 tuny). S výhodou proto lze využít v lokalitách s nepříznivými pozemkovými poměry, případně hůře dostupných lokalitách. Zachování požadovaných normových vzdáleností odstupů a uliček uvnitř domku je dosaženo užitím otočného rámu (určeného pro montáž stojanu zabezpečovacího zařízení), který je uvnitř domku umístěn na stěně. Otočný rám je součástí základní výbavy technologického domku typu A27922.