Technologické domky s integrovanou střechou

A2762x, A2772x

Technologické domky jsou určené pro umístění technologických zařízení. U Správy železnic, státní organizace jsou to například přejezdová zabezpečovací zařízení, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, elektrické rozvodny. Do domků je možné umisťovat stojanové řady, stojany se zařízením, skříně se zařízením, skříně pro baterie, apod.

Technologické domky mohou sloužit i pro jiné účely a instalaci jiných technologií, kterým budou vyhovovat (např. sklady, dílny).

Technologické domky řady A2762x, A2772x, A27821 a A27922 se dodávají s integrovanou betonovou střechou.  Střecha je tvořena betonovou tvarovanou deskou, která je vyrobena z vysoce kvalitního vodostavného betonu.