Přístřešek pro PZZ-J

A27821

Technologický objekt typu A27821 je specializovaným výrobkem, určeným pro umístění technologické části přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-J z produkce společnosti AŽD Praha s.r.o.

Zadáním pro řešení úkolu bylo vyvinout a vyrobit objekt, který bude sloužit pouze jako přístřešek (ochrana zařízení) před povětrnostními vlivy). Z tohoto důvodu objekt neobsahuje vnitřní zateplení, elektroinstalaci ani systém řízené ventilace, jako je standardem u všech ostatních typů technologických domků.

Zvláštností zadání bylo přání zákazníka o umístění propagačních prvků investora (logo Správy železnic, státní organizace ve formě zapuštěného reliéfu), dále pak bezomítkové provedení vnějších povrchů.