Sestavy technologických objektů

Technologické domky jsou určené pro umístění technologických zařízení. U Správy železnic, státní organizace jsou to například přejezdová zabezpečovací zařízení, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, elektrické rozvodny. Do domků je možné umisťovat stojanové řady, stojany se zařízením, skříně se zařízením, skříně pro baterie, apod.

Technologické domky mohou sloužit i pro jiné účely a instalaci jiných technologií, kterým budou vyhovovat (např. sklady, dílny).

Technologické domky lze na stavbě sestavovat vedle sebe do jednoho celku. Přiléhající stěny domků mohou mít otvor téměř po celé stěně domku. Tím vznikne prostor pro technologické zařízení požadovaných rozměrů. Podrobnosti takovéhoto použití je nutné konzultovat s dodavatelem.