Elektronický kmitač pro přejezdy EKP1

A33200

Zapojení je určeno pro přejezdová zařízení typu AŽD 71.

Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení je zdrojem kmitavého napájení pro obvody červených a bílých světel a pro zvonce výstražníků přejezdových zabezpečovacích zařízení. Vytváří impulsy kmitavého napájení a zároveň obsahuje bezkontaktní spínače pro přímé zapojení obvodů žárovek a zvonců.

Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení (dále jen EKP1) je elektronické zařízení, které obsahuje kmitočtovou ústřednu, zapojení dohledu kmitání, silové bezkontaktní spínače proudu pro vnější zařízení a bezkontaktní spínače pro obvody indikací. Dohled kmitání je vyhodnocen relé I. skupiny bezpečnosti funkce, které je umístěné mimo EKP1.

Kmitočtová ústředna vytváří impulsy s frekvencí 40 nebo 60 c/min, s poměrem impuls/mezera 1:1. Na výstupu kmitočtové ústředny jsou dva signálové výstupy, u nichž je obrácený cyklus i/m. Frekvence signálů se mezi 40 a 60 c/min přepíná kontaktem relé mimo EKP1. Oba signálové výstupy lze přepínači umístěnými na čelní stěně EKP1 zastavit, aby bylo umožněno měření napětí na žárovkách výstražníků.

Činnost signálových výstupů je indikována svítivými diodami na čelním panelu EKP1. 
Signály z kmitočtové ústředny řídí silové bezkontaktní spínače, které mají malý úbytek napětí na spínači. V EKP1 je umístěno celkem 8 těchto spínačů, které stačí například pro zapojení dvou výstražníků se dvěma červenými a jedním bílým světlem a se zvoncem. Při potřebě zapojení dalších výstražníků se použijí další spínače, avšak bez kmitočtové ústředny. Omezení rozšíření počtu spínačů je uvedeno dále (v závislosti na vyráběných variantách EKP1). Při potřebě zapojení ještě většího počtu spínačů je nutné další rozšíření konzultovat s výrobcem. Jednotlivé spínače lze propojkami na desce spínačů připojit na jeden ze dvou signálových výstupů kmitočtové ústředny. Přítomnost napájecího napětí výstupního obvodu spínačů a činnost spínačů je indikována svítivými diodami na čelním panelu EKP1.

Použití jednotlivých spínačů je libovolné, kterýkoliv spínač může být použit pro kterékoliv světlo nebo
elektromagnetický zvonec. Na jeden spínač se připojuje jedno světlo nebo jeden až dva elektromagnetické zvonce.
Pro zapojení kmitavých indikací v přejezdovém zabezpečovacím zařízení (dále jen PZS) jsou v EKP1 připraveny dva bezkontaktní spínače. Lze jimi vytvořit libovolně napájené sběrnice.

Obvod dohledu kmitání bezpečně kontroluje správnou činnost kmitočtové ústředny. Na výstup obvodu dohledu je připojeno relé DOK, typem malorozměrové relé NMŠ2-4000. Je-li vyhodnocen normální stav činnosti EKP1, je dohlédací relé DOK vybuzeno. V opačném případě relé ztrácí napájení a odpadá. Pomocí dalšího relé NRS se v době trvání výstrahy vnějším obvodem mimo EKP1 sepnou obvody všech červených žárovek výstražníků. Na každém výstražníku tedy při poruše EKP1 trvale svítí obě žárovky. 

Stav dohlédacího relé DOK a relé NRS je trvale kontrolován v obvodu indikací přejezdu. Při jejich odpadu se indikuje poruchový stav na přejezdu.