Kmitač pozitivní návěsti

A60110 KPN1

Zapojení obvodu pozitivního signálu PZS se stejnosměrným napájením se zdrojem KPN1 č.v. A60110 slouží pro napájení obvodu světel pozitivního signálu přejezdových zabezpečovacích zařízení ze stejnosměrného zdroje. Zapojení je určeno pro přejezdová zařízení typu AŽD 71.

Obvod světel pozitivního signálu přejezdových zabezpečovacích zařízení je napájen ze stejnosměrného zdroje s použitím zdroje kmitavého napájení KPN1. Zdroj kmitavého napájení pozitivního signálu (KPN1) je elektronické zařízení, které přerušuje proud obvodu světel pozitivního signálu přejezdových zabezpečovacích zařízení, napájený ze zdroje stejnosměrného napětí. Zdroj má dva spínací obvody, na každý spínací obvod mohou být připojena dvě světla pozitivního signálu se žárovkou 12 V / 20 W. Celkem tedy mohou být z KPN1 napájeny 4 výstražníky. Varianty zapojení jsou uvedeny ve Směrnicích pro projektování SP ATE 60110.