Elektronický kmitač pro přejezdy EKP2

A33210

Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení je zdrojem kmitavého napájení pro obvody červených a bílých světel výstražníku, světel přejezdníku, případně pro elektromechanické zvonce výstražníků přejezdových zabezpečovacích zařízení. Používá se u přejezdového zabezpečovacího zařízení typu PZS ARE nebo při rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení typu AŽD 71. Vytváří impulsy kmitavého napájení a zároveň obsahuje bezkontaktní spínače pro přímé zapojení obvodů žárovek a zvonců.

Kmitočtová ústředna vytváří impulsy s frekvencí 40 c/min nebo 60 c/min, s poměrem impuls/mezera 1:1. Na výstupu kmitočtové ústředny jsou dva signálové výstupy, u nichž je obrácený cyklus impuls/mezera. Frekvence signálů se mezi 40 c/min a 60 c/min přepíná kontaktem relé mimo EKP2. Signálové výstupy lze přepínači umístěnými na čelní stěně EKP2 zastavit, aby bylo umožněno měření napětí na žárovkách výstražníků. Činnost signálových výstupů je indikována svítivými diodami na čelním panelu EKP2.

Signály z kmitočtové ústředny řídí silové bezkontaktní spínače, které mají malý úbytek napětí na spínači. Každý obvod světla výstražníku je napájený ze samostatného měnič DC/DC. Výstupní napětí měničů je 15 V, je stabilizované a lze ho regulovat v rozsahu ±10 % ovládacím prvkem přístupným na čelní desce EKP2. Na každé desce spínačů EKP2 jsou umístěny 2 navzájem nezávislé měniče a 2 spínače. Oba spínače jsou inverzní (při nepřítomnosti řídícího signálu, tj. v mezeře impulsu, jsou sepnuté). Podle počtu ovládaných světel se řídí i počet použitých desek spínačů. Omezení rozšíření počtu desek spínačů je uvedeno dále v textu (v závislosti na vyráběných variantách EKP2). Při potřebě zapojení ještě většího počtu spínačů je nutné způsob rozšíření konzultovat s výrobcem. Přítomnost napájecího napětí výstupního obvodu spínačů a činnost spínačů je indikována svítivými diodami na čelním panelu EKP2. Použití jednotlivých spínačů je dané směrnicí pro projektování SP ATE 33210.

Pro zapojení kmitavých indikací v přejezdovém zabezpečovacím zařízení (dále jen PZS) jsou v EKP2 připraveny dva bezkontaktní spínače. Lze jimi vytvořit sběrnice s oběma polaritami napájení i připojení zátěže.

Obvod dohledu kmitání bezpečně kontroluje správnou činnost kmitočtové ústředny. Na výstup obvodu dohledu je připojeno malorozměrové relé DOK, typu NMŠ2-4000 B. Je-li vyhodnocován normální stav činnosti EKP2, je dohlédací relé DOK vybuzeno. V opačném případě relé ztrácí napájení a odpadá. Dojde-li k tomu v době dávání výstrahy, je vnějším obvodem mimo vlastní EKP2 zajištěno přerušení řídícího signálu pro silové spínače a tím i trvalý odpad tohoto relé. Tím je také zajištěno, že se trvale rozsvítí světla výstražníků. Stav dohlédacího relé DOK je kontrolován v obvodu indikací přejezdu. Při jeho odpadu se indikuje poruchový stav na přejezdu.