Stanoviště samostatné předvěsti

A78502

Předvěstní upozorňovadlo sestává z návěstního štítu a nosiče.

Návěstidla A78502 jsou předvěstní upozorňovadla, kterými se dávají návěsti č. 39a, 39b „Stanoviště samostatné předvěsti“, 39c Stanoviště oddílového návěstidla automatického bloku před vjezdovým návěstidlem“ podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. prosince 1997).
Předvěstní upozorňovadla s návěstí 39a a 39b ve zmenšeném provedení se používají pouze u světelných předvěstí.

Předvěstní upozorňovadlo sestává z návěstního štítu a nosiče. Návěstní štít má tvar, velikost a návěstní nátěr odpovídající čl. 45 a 46 TNŽ 342605. Návěstní štít se umisťuje na stožár návěstidla pod světelný štít. Nosič umožňuje vychýlení návěstního štítu od osy stožáru pro jeho umístění mimo průjezdný průřez a pod štít návěstidla s návěstními světly.