Návěstní upozorňovadla na opačné straně

A78505

Návěstní upozorňovadlo s návěstí „Hlavní návěstidlo je na opačné straně”, „Samostatná předvěst je na opačné straně” a „Přejezdník je na opačné straně” (dále jen upozorňovadlo) podle těchto technických podmínek je upozorňovadlo, které podle článků 231, 232 a 233 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy” (účinnost od 28. 12. 1997; změna 1 - účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 - účinnost od 1. 7. 2002) upozorňuje, že návěstidlo je umístěno na opačné straně. Uvedené články předpisu ČD platí i pro umisťování předmětných upozorňovadel.

Upozorňovadlo s příslušnou návěstí sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru stojatého obdélníku, je v provedení vysokém a nízkém, připevňuje se na sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít. Přednostně se používají upozorňovadla v provedení vysokém; není-li je možné vzhledem k průjezdnému průřezu umístit, použije se provedení nízké. Nízké provedení upozorňovadla lze použít také při úpravách zařízení trati pro dočasný  jednokolejový provoz; v tom případě může být vrch štítu umístěn ve výšce až 2 m nad úrovní temene kolejnic.
Standardní sestavy a umístění upozorňovadla v kolejišti jsou uvedeny v příloze 1. V případě, že je nutné řešit umístění návěstidla speciálním způsobem, výrobce věc vyřeší a potřebné díly dodá na žádost odběratele podle zvlášť sjednaných specifikací. Je-li výhodné upozorňovadlo umístit na trakční stožár se sloupem kruhového průřezu, lze použít vyráběné příchytky a doporučené stahovací pásky (např. podle TP ATE 78504 Vzdálenostní upozorňovadlo “Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“ č.v. A78504).