Vzdálenostní upozorňovadlo „Vlak se blíží k samostatné předvěsti”

A78503

Upozorňovadlo sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru stojatého obdélníku

Vzdálenostní upozorňovadlo s návěstí „Vlak se blíží k samostatné předvěsti” (dále jen upozorňovadlo) je upozorňovadlo, které podle článků 971 a 972 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. 12. 1997; změna 1 - účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 - účinnost od 1. 7. 2002) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti. Umisťování upozorňovadel se řídí čl. 46 a přílohou č. 7 uvedeného předpisu ČD.

Upozorňovadlo sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru stojatého obdélníku, je v provedení vysokém, nízkém a zmenšeném, připevňuje se na sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít. V některých případech je možné pro umístění upozorňovadla využít trakční stožáry. Na sloupový trakční stožár se upozorňovadlo připevňuje stahovací páskou s použitím příchytky. Upevnění upozorňovadla na příhradový trakční stožár není předmětem těchto TP, výrobce věc řeší a potřebné díly dodá na žádost odběratele podle zvlášť sjednaných specifikací.