Indikátorová tabulka s číslicí „5“

A78522

Indikátorová tabulka s číslicí „5“ (dále jen tabulka) je tabulka, kterou se na světelném návěstidle spolu s dalšími návěstními znaky podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. prosince 1997) stanovuje, že při svícení návěsti „ Rychlost 40 km/hod a …“ může strojvedoucí jet u takto označeného návěstidla rychlostí 50 km/hod.

Tabulka sestává ze štítu a nosiče. Štít ve tvaru stojatého obdélníku má na signální straně bílou číslici 5 v černém poli - viz obrázek č. 3. Tabulka v provedení podle těchto TP byla přezkoušena ( Benešov u Prahy 13.–14. 9. 2000) a doporučena k zavedení komisí ČD. Nosič se dodává v provedení na stožárové návěstidlo a v provedení na trpasličí návěstidlo.

Tabulka na stožárovém návěstidla se umisťuje na stožár návěstidla pod světelný štít. Nosič umožňuje vychýlení štítu tabulky od osy stožáru pro jeho umístění mimo průjezdný průřez a pod štít návěstidla s návěstními světly.
Tabulka na trpasličím návěstidle se montuje vedle svítilny dolního žlutého světla zpravidla na pravou stranu návěstidla na bok spodní svítilny; montáž na levou stranu návěstidla je možná a nevylučuje se - viz článek 17b.