Návěstidla pro ETCS

A78543
  • Změna úrovně ETCS (č.v. A78543.01) označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda vlaků pod dohledem ETCS jiné úrovně a informuje o tom, že přepnutí úrovně zapnuté mobilní části ETCS je zajištěno samočinně.
  • Předvěst změny úrovně ETCS (č.v. A78543.02) přikazuje strojvedoucímu vlaku se zapnutou mobilní částí ETCS postupovat v souladu s provozními předpisy pro provoz ETCS, a informuje strojvedoucího o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost bude následovat návěstidlo s návěstí Změna úrovně ETCS.
  • Výstupní hranice oblasti ETCS (č.v. A78543.03) označuje místo na trati, kde končí oblast, ve které se zajišťuje jízda vlaků pod dohledem ETCS, a informuje o samočinném přepnutí mobilní části ETCS vlaku do úrovně národního vlakového zabezpečovače, je-li jím vozidlo vybaveno, nebo do ETCS úrovně 0.
  • Vstup do oblasti ETCS úrovně 2 (č.v. A78543.04) označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda vlaků pod dohledem ETCS úrovně 2, pokud není zajištěno samočinné přepnutí zapnuté mobilní části ETCS. Návěst přikazuje strojvedoucímu po zastavení přepnout mobilní část ETCS do úrovně 2, pokud bude vedoucí drážní vozidlo jako vlak nebo posun dále pokračovat v jízdě v oblasti ETCS.
  • Neproměnné návěstidlo ETCS (č.v. A78543.05) označuje místo, které vlak, jedoucí pod omezeným dohledem ETCS, nesmí projet v případech, stanovených provozními předpisy pro provoz ETCS.
  • Lokalizační značka ETCS (č.v. A78543.06) označuje místo, před kterým musí strojvedoucí v čele vlaku potvrdit, že kolej mezi čelem vlaku a tímto návěstidlem je volná, je-li k tomu zařízením ETCS vyzván.

Návěstidlo sestává ze štítu, namontovaného předepsaným způsobem návěstidle pomocí nosiče nebo na sloupku. Štít je ve tvaru čtverce a na sloupek nebo nosič se připevňuje pomocí dvou kusů objímek pro štít.