Vlak se blíží k přejezdníku

A78506

Vzdálenostní upozorňovadlo s návěstí „Vlak se blíží k přejezdníku” (dále jen upozorňovadlo) je upozorňovadlo, které podle článku 982 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. 12 1997; změna 1 - účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 - účinnost od 1. 7. 2002)) upozorňuje na vzdálenost k nepřenosnému přejezdníku, nebo i na počet přejezdů vybavených PZZ, jejichž stav přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů více než jeden.
Umisťování upozorňovadla se řídí článkem 45 a přílohou 7 uvedeného předpisu ČD.

Upozorňovadlo sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru stojatého obdélníku, připevňuje se na sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít.