Přenosný přejezdník (atrapa)

A78514

Přejezdník je návěstidlo, kterým se dává návěst č. 155 „Otevřený přejezd“ podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinný od 28. prosince 1997). Návěst se dává pouze retroreflexní návěstí. Přejezdník je proto ve zmenšeném provedení oproti přejezdníku se světelnou návěstí.

Přejezdníky se vyrábí ve čtyřech provedeních, v mnoha variantách daných jejich použitím v souladu s ČSN 342650 a TNŽ 342605. Provedení se liší podle způsobu použití – přejezdníky pro trvalé použití nebo přejezdníky přenosné pro dočasné použití. Dále se provedení liší velikostí návěstního štítu - pro použití do rychlosti 100km/hod včetně a pro rychlost do 160 km/hod.

Přejezdník sestává z návěstního štítu, stožáru, základu stožáru, označovacího pásu a označovacího štítku. Návěstní štíty mají tvar, velikost a návěstní nátěr podle obrázku č. 3 a 4 těchto TP. Stožáry přejezdníků jsou trubkové, jejich velikost je daná požadovanou výškou návěstního štítu nad temenem kolejnice. U přejezdníků pro trvalé použití (druh A) je návěstní štít ve výši 1700 mm nad temenem kolejnice. U přejezdníků přenosných pro dočasné použití (druh B) je výška určená buď mírou 1000 mm od osy žlutých návěstních terčů k temenu kolejnice, nebo mírou 750 mm od horní hrany návěstního štítu k temenu kolejnice. Základy stožáru jsou vyráběny ve dvou provedeních, odpovídajících použitému stožáru. Základy jsou lehké, ocelové, nevyžadují při montáži použití mechanizace. Základ pro přejezdník druhu B je určen pro zatloukání do země.