Přepněte kanálovou skupinu

A78510

Návěst zvláštního určení „Přepněte kanálovou skupinu” (dále jen tabule) je tabule, která podle článku 1022 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy” (účinnost od 28. prosince 1997; změna 1 – účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 – účinnost od 1. 7. 2002, změna 3 – účinnost od 1. 1. 2004) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu a provést dle předpisu ČD Z11 zkoušku spojení s výpravčím (nápis obsahuje jen číslo kanálové skupiny) nebo s dispečerem (nápis obsahuje písmeno X a číslo kanálové skupiny), popř. informuje o simplexním provozu při rádiovém spojení (nápis obsahuje písmeno S a číslo kanálové skupiny).

Návěstidlo s touto návěstí se dle předpisu ČD D1 nazývá „radiovník“.

Radiovník sestává ze štítu a sloupku. Štít je ve tvaru obdélníku, připevňuje se na sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít. V některých případech je možné pro umístění radiovníku využít trakční stožáry. Na sloupový trakční stožár se radiovník připevňuje stahovací páskou s použitím příchytky. Upevnění radiovníku na příhradový trakční stožár není předmětem těchto TP, výrobce věc řeší a potřebné díly dodá na žádost odběratele podle zvlášť sjednaných specifikací.