Tabulka s křížem

A78527

Tabulka s křížem je návěstidlo, kterým se dává neproměnná návěst „Výstraha“ podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. prosince 1997).

Tabulka s křížem sestává z návěstního štítu, stožáru a základu. Návěstní štít má tvar, velikost a návěstní nátěr odpovídající normě TNŽ 34 2605.

Stožáry tabulky s křížem jsou trubkové, jejich velikost je daná požadovanou výškou návěstního štítu nad
temenem kolejnice v závislosti na tvaru terénu v kolejišti.

Základ stožáru je lehký, ocelový, nevyžaduje při montáži použití mechanizace.