Návěstní upozorňovadlo „Skupinové návěstidlo”

A78508

Upozorňovadlo je určeno k dávání návěsti „Skupinové návěstidlo“ podle článku 230 předpisu ČD D1 (účinnost od 28. 12. 1997; změna 1 - účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 - účinnost od 1. 7. 2002); jde o návěstní upozorňovadlo, jehož návěst upozorňuje na skupinové návěstidlo hlavní nebo seřaďovací (viz příklady použití návěsti na obrázcích 1 a 26 v předpisu ČD D1).

Upozorňovadlo sestává ze štítu a nosiče. Štít je ve tvaru čtverce, připevňuje se na nosič.