Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

A78590

Návěst „Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí“ ve smyslu předpisu SŽDC D1 upozorňuje:

  1. na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla;
  2. na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost.

Návěst „Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí“ patří do skupiny předvěstních upozorňovadel a ta se (kromě návěstidel podle písmene b) předchozího článku) umisťují:

  1. na stožáry příslušných návěstidel nebo
  2. bezprostředně před příslušná návěstidla nebo
  3. na krakorce (lávky) pod, nad či vpravo vedle příslušného návěstidla.

Předvěstní upozorňovadla podle písmene 2) předchozího článku se umisťují k poslední výhybce odjezdového zhlaví, popř. na odjezdové záhlaví stanice, jejíž odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti.

Návěstidlo “Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí“ tvoří návěstní štít tvaru čtverce, který se připevňuje na nosič nebo nosný sloupek pomocí dvou kusů objímek pro štít. Nosič umožňuje vychýlení návěstního štítu od osy stožáru pro jeho umístění mimo průjezdný průřez a pod štít návěstidla s návěstními světly.

Signální plocha štítu je zhotovena ze samolepicích plastových fólií.