Návěstidla Traťová rychlost a Očekávejte traťovou rychlost

A78531

Návěstidlo „Traťová rychlost“ podle těchto technických podmínek je tabule, která podle článku 820 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy” (účinnost od 28. prosince 1997; změna 1 – účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 – účinnost od 1. 7. 2002, změna 3 – účinnost od 1. 1. 2004) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnací vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla - Rychlostníku.

Návěstidlo „Očekávejte traťovou rychlost“ podle těchto technických podmínek je tabule, která podle článku 824 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy” (účinnost od 28. prosince 1997; změna 1 – účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 – účinnost od 1. 7. 2002, změna 3 – účinnost od 1. 1. 2004) předvěstí na návěstidle – Předvěstníku strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku.

„Rychlostník NS“ je nepřenosné návěstidlo, které návěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

„Předvěstník NS“ je nepřenosné návěstidlo, které předvěstí traťovou rychlost pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

Návěstidlo „Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS“ (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní pod sebou umístěná černá písmena „NS“ a červený pruh z levého dolního do pravého horního rohu) předvěstí strojvedoucímu ukončení platnosti rychlostníků NS.

Návěst „Konec platnosti rychlostníků NS“ (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska, na ní pod sebou umístěná černá písmena „NS“ a červený pruh z levého dolního do pravého horního rohu) ukončuje úsek, ve kterém platí rychlostníky NS. Od tohoto návěstidla se strojvedoucí řídí rychlostníky N.