Návěstidlo pro návěst 201 Očekávejte otevřený přejezd

A78512

Návěstidlo podle těchto technických podmínek je návěstidlo, kterým se dává návěst č. 201 „Očekávejte otevřený přejezd“ podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinný od 28. prosince 1997).

Návěstidlo sestává z návěstního štítu, nosiče, označovacího štítku. Návěstní štít a označovací štítek mají tvar, velikost a návěstní nátěr odpovídající čl. 68 TNŽ 342605. Návěstní štít se umisťuje na stožár návěstidla. U světelných návěstidel se umisťuje pod světelný štít. Nosič umožňuje vychýlení návěstního štítu od osy stožáru pro jeho umístění mimo průjezdný průřez nebo pod štít návěstidla s návěstními světly. U mechanických návěstidel se návěstní štít umisťuje pod (dolní) rameno návěstidla na nejužší část stožáru. Pro montáž nosiče na mechanické návěstidlo se do příchytky nosiče vkládá vložka, která umožňuje montáž nosiče na menší průměr stožáru mechanického návěstidla oproti návěstidlům světelným.

Označovací štítky se vyrábí ve dvou provedeních, a to štítek pro jedno číslo a štítek pro dvě čísla. Označovací štítek se používá jen v předepsaných případech.