Indikátorová tabulka se šipkou

A78524

Indikátorová tabulka se šipkou směřující z pravého (levého) horního rohu do levého (pravého) dolního rohu (dále jen tabulka) podle těchto technických podmínek je tabulka, kterou se stanovuje, pro kterou sousedící kolej nepřenosné návěstidlo platí.

Tabulka sestává ze štítu a nosiče. Štít ve tvaru stojatého obdélníku má na signální straně bílou šipku v černém poli - viz obrázek č. 3. Tabulka v provedení podle těchto TP byla přezkoušena a doporučena k zavedení komisí ČD. Nosič se dodává v provedení na stožárové návěstidlo a v provedení na trpasličí návěstidlo.

Tabulka na stožárovém návěstidle se umisťuje na stožár návěstidla pod světelný štít. Nosič umožňuje vychýlení štítu tabulky od osy stožáru pro jeho umístění mimo průjezdný průřez a pod štít návěstidla s návěstními světly.
Tabulka na trpasličím návěstidle se montuje vedle svítilny dolního žlutého světla zpravidla na pravou stranu návěstidla na bok spodní svítilny; montáž na levou stranu návěstidla je možná a nevylučuje se - viz článek 17b.