Lichoběžníková tabulka

A78526

Lichoběžníková tabulka je návěstidlo, kterým se dává neproměnná návěst „Hranice dopravny“ podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. prosince 1997).

Lichoběžníková tabulka sestává z návěstního štítu, označovacího pásu, stožáru a základu. Návěstní štít a označovací pás má tvar, velikost a návěstní nátěr odpovídající normě TNŽ 34 2605.

Stožáry lichoběžníkové tabulky jsou trubkové, jejich velikost je daná požadovanou výškou návěstního štítu nad temenem kolejnice v závislosti na tvaru terénu v kolejišti.

Základ stožáru je lehký, ocelový, nevyžaduje při montáži použití mechanizace.