Hranice pro návrat vozidel z širé trati

A78507

Návěst zvláštního určení „Hranice pro návrat vozidel z širé trati” (dále jen návěstidlo) podle těchto technických podmínek je návěstidlo, které podle článku 1014 předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy” (účinnost od 28. 12 1997; změna 1 – účinnost od 30. 5. 1999; změna 2 – účinnost od 1. 7. 2002) přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zabezpečovací zařízení.

Umístění návěstidla s předmětnou návěstí se řídí přílohou 7 uvedeného předpisu ČD a vztahuje se k němu také obr. 52 v tomto předpise.