Společnost dokončila vývoj optické části nové optiky pro samovrat.