Výstavba světelného zabezpečovacího zařízení

 na trati Protivín–Zdice

Trvání realizace
Červen–Říjen 2020
Orientační hodnota realizace
16 mil. Kč

Stavba zahrnovala vybudování 2 nových přejezdových zabezpečovacích zařízení typu PZS ARE (kategorie PZS 3SBI) na přejezdech P512 a P514. Vnitřní část výstroje zařízení je nainstalovaná v technologických domcích typu A27721 s integrovanou betonovou střechou.

Ovládací a indikační prvky jsou zapracované do SW ESA11 v ŽST Březnice. 

Součástí stavby byla kabelizace a vybudování elektrických přípojek pro oba přejezdy (resp. technologické domky).

V rámci stavby byly provedené práce na železničním svršku a spodku přejezdů P512 a P514, včetně vybudování nových přejezdových konstrukcí. Rovněž byl přebudován propustek v ev. km 44,882 (poddodavatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.)