Oprava světelného přejezdového zabezpečení

v úseku Blatno u Jesenice – Petrohrad

Trvání realizace
srpen–říjen 2019
Orientační hodnota realizace
5,0 mil. Kč

Stavba zahrnovala opravu zastaralé technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení typu AŽD71 se dvěma výstražníky. Nově bylo vybudované přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS ARE (kategorie PZS 3SBI).

Pro detekci volnosti jsou použití počítače náprav Frauscher AzF. Ovládací a indikační prvky jsou zapracované do JOP v ŽST Blatno u Jesenice.

V rámci stavby byla zhotovena nová kabelizace v oblasti přejezdu, byly dodány a namontovány 2ks výstražníků a technologická výstroj zařízení je umístěna v novém technologickém domku typu A27621 (s integrovanou betonovou střechou).