Výroba a dodávky technologických domků

Betonové technologické objekty, určené zejména pro umístění vnitřní výstroje zabezpečovacího zařízení

Technologické domky jsou určené pro umístění technologických zařízení. U staveb drah jsou to například přejezdová zabezpečovací zařízení, staniční a traťová zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, elektrické rozvodny. Do domků je možné umisťovat stojanové řady, stojany se zařízením, skříně se zařízením, skříně pro baterie, apod.

Technologické domky mohou sloužit i pro jiné účely a instalaci jiných technologií, kterým budou vyhovovat (např. sklady, dílny).

Technologické domky dle těchto TP jsou monolitické konstrukce, vyrobené z lehčeného betonu. Konstrukce domků je odolná proti povětrnostním, chemickým, biologickým vlivům a proti vandalismu. Domky mají obvodové zdi, podlahu a jednoplášťovou střechu, která tvoří zároveň strop domku. Do domků mohou být vestavěny příčky. 

Domky řady A2742x a A2752x se dodávají s nástavbou šikmé střechy. Střešní konstrukce s dřevěnými krovy s ochranou proti dřevokazným plísním a dřevokazným houbám je v provedení se sbíjenými vazníky, opatřená je krytinou – bitumenovým šindelem, případně střešní krytinou jiného typu.

Domky řady A2762x, A2772x, A27821 a A27922 se dodávají s integrovanou betonovou střechou.  Střecha je tvořena betonovou tvarovanou deskou, která je vyrobena z vysoce kvalitního vodostavného betonu.

Technologické domky lze na stavbě sestavovat vedle sebe do jednoho celku. Přiléhající stěny domků mohou mít otvor téměř po celé stěně domku. Tím vznikne prostor pro technologické zařízení požadovaných rozměrů. Podrobnosti takovéhoto použití je nutné konzultovat s dodavatelem.

Domky se vyrábí v několika rozměrových variantách, daných výškou a délkou domku.

Domky jsou vyrobeny vcelku, na místo stavby se přepravují kompletní. Střešní konstrukce (v případě domků řady A2742x a A2752x) se dopravuje samostatně a montuje se na domek až na místě stavby. 

Pro splnění zadaných tepelně technických parametrů pro technologické domky jsou domky opatřené dodatečnou tepelnou izolací stěn, podlahy a stropu a mají instalováno elektrické vytápění a automaticky řízené větrání.

Technologické domky jsou zařízeny elektrickou instalací pro vlastní domek a dále podle požadavku zákazníka pro vestavěné technologické zařízení.

V domku zřízeno lištování pro oddělené uložení nn a mn rozvodů. 

Architektonický vzhled domku lze upravit podle požadavků zákazníka. V základním provedení jsou vnější stěny domku bílé se strukturovanou tenkovrstvou omítkou. Stěny je možné obložit dřevem, zvolit barevný nátěr stěn domku, zvolit tvar střechy (sklon střechy, sedlovou nebo valbovou střechu), zvolit krytinu střechy. 

Domky vyhovují i pro umístění do prostoru ochrany trakčního vedení. Umístění domku v prostoru POTV je nutné uvést do objednávky, neboť je nutné případně objednané okapy a dešťové svody dodat v plastovém provedení.

K domku je možné dodat betonový panel před vstupní dveře o rozměrech 140 x 100 cm.

Na domek lze instalovat anténu.