Přejezdník s bílým světlem

A78515

Přejezdník je návěstidlo, kterým se dává návěst „Otevřený přejezd“ a návěst „Uzavřený přejezd“ podle předpisu ČD D1 „Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy“ (účinnost od 28. prosince 1997). Žlutá světla jsou nahrazena odrazkami. Tím se oproti přejezdníku se třemi svítilnami (bílou a dvěma žlutými) může dosáhnout úspory při výstavbě a údržbě zařízení, zvýší se i provozní spolehlivost. Podrobnosti o zapojení přejezdníku stanoví ČSN 34 2650.

Přejezdníky se vyrábí ve dvou provedeních, celkem ve čtyřech variantách daných jejich použitím v souladu s ČSN 342650 a TNŽ 342605. Provedení se liší použitým zdrojem bílého světla – návěstní žárovka 12 V / 20 W nebo halogenová žárovka 12 V / 5 W. Provedení se žárovkou 12 V / 20 W vyhovuje pro rychlosti do 100 km/h, se žárovkou 12 V / 5 W vyhovuje pro rychlosti do 80 km/h. Varianty se liší použitou retroreflexní folií na žluté kruhy podle traťové rychlosti do 60 km/h a nad 60 km/h.