Návěstidlo pro výhybku se samovratným přestavníkem

A21600

Inovované návěstidlo se zcela přepracovaným optickým systémem se světelným zdrojem LED

Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem (dále jen návěstidlo) je návěstidlo, které slouží pro předání návěsti „Jízda zajištěna“ podle předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ (účinnost od 1. července 2013 v aktuálním znění) strojvedoucímu přijíždějícímu k výhybce se samovratným přestavníkem.

V rámci 2. vydání dochází k doplnění dokumentu v souvislosti s rozšířením stávajícího sortimentu návěstidla o variantu č. v. A21600.e, u které byly provedeny konstrukční změny optického systému svítilny a byl nahrazen světelný zdroj LED včetně kmitače za nový typ. Konstrukční změny optického systému byly provedeny z důvodu eliminace vlivu slunečního záření, v jehož důsledku docházelo k nadměrnému zahřívání vnitřního prostoru svítilny při průchodu slunečních paprsků původním optickým systémem. Novým provedením světelného zdroje LED v kombinaci s konstrukčními změnami optického systému bylo dosaženo výrazného zlepšení viditelnosti návěstidla a byly vytvořeny komfortní podmínky pro jeho směrování.

V platnosti nadále zůstává dokumentace schválená v rámci zaváděcího listu ZL 37/2000, která obsahuje pouze varianty výrobku č. v. A21600.a až d.