Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem (dále jen návěstidlo) je návěstidlo, které slouží pro předání návěsti „Jízda zajištěna“ podle předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ (účinnost od 1. července 2013 v aktuálním znění) strojvedoucímu přijíždějícímu k výhybce se samovratným přestavníkem.

V rámci 2. vydání dochází k doplnění dokumentu v souvislosti s rozšířením stávajícího sortimentu návěstidla o variantu č. v. A21600.e, u které byly provedeny konstrukční změny optického systému svítilny a byl nahrazen světelný zdroj LED včetně kmitače za nový typ. Konstrukční změny optického systému byly provedeny z důvodu eliminace vlivu slunečního záření, v jehož důsledku docházelo k nadměrnému zahřívání vnitřního prostoru svítilny při průchodu slunečních paprsků původním optickým systémem. Novým provedením světelného zdroje LED v kombinaci s konstrukčními změnami optického systému bylo dosaženo výrazného zlepšení viditelnosti návěstidla a byly vytvořeny komfortní podmínky pro jeho směrování.
V platnosti nadále zůstává dokumentace schválená v rámci zaváděcího listu ZL 37/2000, která obsahuje pouze varianty výrobku č. v. A21600.a až d.