Společnost ATE, s. r. o. a její pracovníci jsou držiteli následujících kvalifikací:

 • Oprávní k podnikání v činnostech:
  • ​provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • zámečnictví, nástrojářství
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • projektová činnost ve výstavbě
  • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
  • provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Autorizace podle § 5, odst. 3, písm. e) zákona 360/1992 Sb. (v oboru Technologická zařízení staveb)
 • Elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, kontstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace.
 • Pověření Ministerstva dopravy ČR k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení (UTZ) dle § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a to elektrických UTZ železničních drah v rozsahu:
  • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy s vyloučením mobilní části zabezpečovacího zařízení a systému ERTMS/ETCS
  • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky
 • Zkoušky podle předpisu SŽDC Zam1 (T-05c, T-05d, Z-06b, Z-06c, Z-06e, E-08)
 • Certifikace systémů managementu řízení společnosti podle norem:
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018