Vzdálenostní upozorňovadlo
č.v. A78504

Vzdálenostní upozorňovadlo s návěstí „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“ upozorňují strojvedoucího na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecích s nedostatečnými rozhledovými poměry.


Upozorňovadlo sestává z návěstního štítu a ze stožáru. Návěstní štít má tvar, velikost a návěstní nátěr odpovídající normě TNŽ 34 2605.

Stožáry upozorňovadel jsou trubkové, jejich velikost je daná požadovanou výškou štítu nad temenem kolejnice v závislosti na tvaru terénu v kolejišti. Na spodním konci stožáru jsou dva příčníky, které zajišťují dobrou stabilitu stožáru v terénu.

Návěstní štít je vyrobený z pozinkovaného plechu tloušťky 1,25 mm.

Stožár je vyrobený z ocelové trubky o průměru 50 mm, je opatřen na vrchu víčkem. Povrchová úprava je provedena žárovým pozinkováním.

Návěstní nátěr je tvořený samolepicími fóliemi. Používá se bílá retroreflexní folie 1. třídy a černá nereflexní folie.